Zaključak Vlade Kantona Sarajevo sa mjerama na području Kantona Sarajevo u borbi protiv pandemije Covid-19

Zaključak Vlade Kantona Sarajevo od 06.01.2022.godine, koji je donesen na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo može se pogledati u linku ispod:

Zaključak Vlade KS sa mjerama od 06.01.2022. godine

Share Follow View