Zaključci Vlade Kantona Sarajevo u povodu pogoršanja epidemiološke situacije

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjem zasjedanju povodom pogoršanja epidemiološke situacije, donjela slijedeće zaključake:

-Nalaže se JU Dom zdravlja da sa evidencije JU “Služba za zapošljavanje” angažuje 15 ljekara, 15 medicinskih sestara i 20 higijeničara;

-Nalaže se Općoj bolnici da sa evidencije Službe za zapošljavanje angažuje 40 medicinskih sestara i tri inžinjera medicinske radiologije;

-Otvara se novi drive-in punkt za testiranje. Postojeći već radi u dvije smjene i dnevno testira do 150 ljudi. Očekujemo da će potrebe za testiranjem rasti. Lokacija će biti naknadno utvrđena;

-Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da nabavi 20.000 rapidnih antigen testova kojim će se značajno pojačati testiranje, prije svega,  zdravstvenih radnika;

-Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da osigura finansijska sredstva u svrhu nastavka nesmetanog PCR testiranja, jer postoje pojačane potrebe za testiranjem;

-Nalaže se zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo da odrede patronažne službe za bolesnike koji se liječe u kućnim uslovima, u smislu dostavljanja boca za kisik. Ova mjera je naložena kako bi se rasteretio primarni nivo zdravstvene njege;

-Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da pokrene postupak nabavke boca s kisikom  za kućnu upotrenu, kod ovlaštenih dobavljača.

Zbog trenutne epidemiološke situacije postoji mogućnost da se izvrši angažovanje privatnih bolničkih kapaciteta koji ispunjavaju uslove,  jer se možda neće moći hospitalizovati veći broj pacijenata u postojećim zdravstvenim ustanovama.

Imenovan je COVID-koodinatora koji će komunicirati između svih zdravstvenih ustanova u kantonu i operativno djelovati uime ministra zdravstva i Vlade KS, radi rapidnog provođenja ovih zaključaka kao i drugih mjera koje se budu donosile. U narednim danima se otvara pozivni centar, po prvi put,  kako bi svi stanovnici koji zovu dobili odgovor na svoj poziv od doktora, medicinskog radnika ili call agenta koji će uzeti njihove podatke i postupati po daljem protokolu”, naveo je premijer Forto.

Informacija preuzeta sa web stranice Vlade KS:

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti-vezane-za-koronu-virus/zakljucci-vlade-ks-nalozeno-zaposljavanje-dodatnog

U nastavku iste sjednice, Vlada Kantona Sarajevo jednoglasno je donijela naredbe i preporuke, čiji je cilj značajno pojačanje implemetacije postojećih mjera protiv epidemije koronavirusa u Kantonu Sarajevo, uz upozorenje, da će doći do potpunog zatvaranja ukoliko se ovakva situacija nastavi i u narednim danima :

– Naređuje se javnim zdravstvenim ustanovoma primarnog nivoa zdravstvene zaštite, da se izolacija za potvrđene COVID pacijene i one nepotvređene, misli se na one koji žive u istom domaćinstvu s oboljelim, izolacija produži na 14 dana;

– Naređuje se tržnim centrima, trgovinama na malo i veliko van tržnih centara, ugostiteljima, hotelijerima i pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti obavezno angžovanje COVID redara iz reda uposlenika, koji će biti zaduženi za nadzor nad sprovođenjem epidemioloških mjera;

– Naređuje se subjektima koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, usluge i zabave, poput kina, pozorišta i slično, da postave obavještenje koliko ljudi može boraviti unutar objekta u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno sedam kvadratnih metara neto, a da ne smije biti prisutno više od 30 osoba;

– Naređuje se javnim prevoznicima čišnje i dezinfekcija najmanje dva puta dnevno vozila, a između vožnji prozračavanje unutrašnjosti vozila;

– Naređuje se javnim prevoznicima da osiguraju prisustvo COVID redara s ciljem osiguravanja pridržavanja mjera;

– Naređuje se povećan broj testiranja za radnike u zdravstvu i školama, putem anti gen rapid testova;

– Daje se ovlaštenje COVID redarima da pruže podršku Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za provođenje mjera.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica najavio je da će se od sutra iz MUP-a angažirati veliki broj policijskih snaga na kritičnim mjestima u KS.

“Naši policijski službenici će nadzirati poštivanje mjera. Uz upozorenje, oni će moći izreći i kazne koje se kreću od 500 KM do 1.500 KM“, naveo je ministar i pozvao građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera i na taj način sačuvaju svoje i zdravlje drugih ljudi.

„Kontrolisat ćemo i mjere koje se odnose na ograničavanje broja ljudi na otvorenom i u zatrvorenom prostoru na 30 ljudi i ne više od 10 ljudi na privatnim okupljanjima“, dodao je ministar Katica.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade KS:

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/radi-pojacanja-primjene-postojecih-epidemioloskih

 

Share Follow