Završen pilot program Upravljanje u općinama

Ostvarena link veza sa univerzitetom u Kanadi

Uspješnom prezentacijom tema Okvir za izradu strateškog plana Općine Novo Sarajevo, Savremena ekonomičnost administracije i Unapređenje komunikacije građana i lokalne samouprave završen je Pilot program Upravljanje u općinama koji su organizovali Univerzitet iz Alberte (Kanada) i E-Net Centar Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva.
Cilj projekta bio je da razvije, dizajnira i prenese inovativni program obuke za službenike Općine Novo Sarajevo koji su na kraju šestomjesečne obuke, tokom prezentacije predloženih tema prošle sedmice, u sali E-Net Centra na Ekonomskom fakultetu, imali direktnu link vezu sa Univerzitetom Alberta iz Kanade.
Učesnici obuke, dvanaest službenika Općine Novo Sarajevo dobili su certifikate za uspješno završenu obuku

Prezentacija – Okvir za izradu strateškog plana Općine Novo Sarajevo

Prezentacija – Savremena ekonomičnost administracije

Prezentacija – Unapređenje komunikacije građana i lokalne samouprave

Share Follow View