Završena druga faza horitkulturnog uređenja Spomen parka Vraca

U okviru hortikulturnog uređenja Spomen parka Vraca, ekipe KJKP „Park“ su izvršile ručnu i mašinsku košnju cijele površine 14.000 m² i platoa. Stepenište i dio uz ivičnjake na prilaznim saobraćajnicama na površini od 5.000 m²  su očišćeni od korova i naslaga zemlje. Izvršeno je i pranje platoa uz upotrebu autocisterne i aparata za pranje pod pritiskom.

U skladu sa postignutim dogovorom o hortikulturnom uređenju ovog kompleksa prva faza je izvedena u junu i julu uz finansiranje Gradske uprave. Za drugu fazu novčana sredstva izdvojila je Općina Novo Sarajevo. Dok je treća faza uređenja tog prostora je predviđena u narednom periodu uz podršku Općine Centar.

Share Follow View