Završena sanacija sportske sale u OŠ „Pofalići”

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 27. novembra ove godine, obišao je OŠ „Pofalići” gdje je završena sanacija sportske sale.

Tokom izvođenja radova postavljen je novi parket, izvršena sanacija zidova, plafona, slivnika i krova, ispitivanje elektroinstalacija, ugradnja rasvjete, te popravak vrata na svlačionicama.

Prilikom obilaska, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da se sanaciji pristupilo zbog loših uslova u sportskoj sali za održavanje časova tjelesnog odgoja, a na zahtjev roditelja i škole. Ovo su samo privremene mjere jer smo opredijeljeni i već radimo projektnu dokumentaciju za izgradnju nove škole u ovom naselju, izjavio je načelnik.

Ovom prilikom, općinskom načelniku uručena je zahvalnica za nesebičan doprinos u poboljšanju uslova rada u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj.

Radove na sanaciji sportske sale je izvodila firma „Inter-com“ d.o.o. Zenica,  a vrijednost je oko 20.000 KM.