Završeni radovi na sanaciji parkinga i pristupne saobraćajnice u ulici Porodice Ribar 10,8,6,4 i 2

Okončani radovi na sanaciji parking prostora i pristupne saobraćajnice u ulici Porodice Ribar 10,8,6,4 i 2 u neposrednoj blizini OŠ “Hrasno”.
Radovi su se izvodili u okviru tekućeg održavanja cesta na području općine Novo Sarajevo, a na osnovu zahtjeva građana prilikom kreiranja Buždeta za 2022. godinu.Izvođač radova je firma Sarajevoputevi, a investitor Općina Novo Sarajevo

Share Follow View