Završeno asfaltiranje dijela ulice Ohridska

Izvršeni radovi na sanaciji postojećeg dotrajalog kolovoza a prema zahtjevu MZ “Gornji Kovačići”


Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima obišao je radove na asfaltiranju dijela ulice Ohridska. Nakon sanacije postojećeg dotrajalog kolovoza pristupilo se asfaltiranju ove ulice u dužini od oko 400 metara.

Prilikom obilaska, općinski načelnik je rekao da je ovo značajan projekt jer će se, prije svega, smanjiti saobraćajne gužve na ovom lokalitetu. Podsjetio je da ovu ulicu ne koristi samo lokalno stanovništvo, već i brojni građani Sarajeva na putu prema izletištima na Trebeviću.

Ova saobraćajnica je, zbog neriješene adekvatne površinske odvodnje i vremenskih prilika pretrpila znatna oštećenja, što je bitno uticalo na sigurnost saobraćaja. Radovi na tekućem održavanju ceste obuhvatili su skidanje habajućeg asfalta, zamjenu oštećenih i postavljanje novih ivičnjaka, a u svrhu zaštite i povećanja nosivosti puta, poboljšanje sistema odvodnje, nivelisanje postojećih i zamjenu oštećenih kao i postavljanje novih šahtova i slivnih rešetki, te asfaltiranje.

Sanaciji se pristupilo na osnovu zahtjeva građana MZ „Gornji Kovačići“, a izvođač radova je firma „SARAJEVOPUTEVI“.

Za ove namjene izdvojeno je 60.000 KM.