Završna faza radova u Dječijoj kući i ambulanti Hrasno brdo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima obišao je, 9. januara ove godine, streljanu u Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo“,  Dječiju kuću, te ambulantu i MZ Hrasno brdo gdje se izvode finalni građevinsko zanatski radovi.

Tokom obilaska streljane u Sportskoj dvorani „ Novo Sarajevo“ ustanovljeno je da je u ovom prostoru moguće održavanje svih takmičenja koja su u organizaciji Međunarodne streljačke federacije (ISSF). Nabavljena je najsavremenija oprema  za zračno oružje i ugrađena oprema „SIUS“. Tehničke karakteristike ugrađenih meta zadovoljavaju uslove kako za treninge, tako i za takmičenja.

A, u Dječijoj kući izvode se radovi u multifunkcionalnoj-kino sali i dijelom u biblioteci (gips-kartonski, bojadisarski, podopolagački radovi, zidne obloge). Predviđena je nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela u cijelom objektu, izrada i postavljanje vizuelnih komunikacija, kao i izrada i ugradnja projektovane ugradbene opreme. Završetak svih radova se očekuje u narednom periodu nakon čega će biti pokrenuta procedura tehničkog prijema i pribavljanja odobrenja za upotrebu.

U završnoj fazi  su i  radovi na izgradnji ambulante i MZ Hrasno brdo u ulici Varaždinska. Projekat se realizira u cilju omogućavanja kvalitetne primarne zdravstvene zaštite stanovnika naselja Hrasno brdo, a ujedno će se riješiti i dugogodišnji problem neadekvatnog prostora MZ „Hrasno brdo“.

Nakon obilaska održan je sastanak sa predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kako bi se sinhronizovale aktivnosti na što bržem završetku  projekata koji su u finalnoj fazi realizacije.