Završni radovi na sanaciji dijela ulice Teočačka

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 02. jula ove godine, obišao je završne radove na sanaciji dijela ulice Teočačka u MZ „Vraca“.

Zbog čestih oštećenja i kvarova na vodovodnoj mreži, te čestog prokopavanja prilikom popravke kvarova saobraćajnica je bila u veoma lošem stanju.

U januaru 2020. godine kvar na vodovodu oštetio je saobraćajnicu koja je nakon toga blokirana i obilježena kao neuslovna za odvijanje saobraćaja.

Na sastanku sa predstavnicima KJKP „Vodovod i kanalizacija“, Općina Novo Sarajevo  je predložila da vlasnik instalacija izvrši zamjenu vodovodne cijevi na dužini oko 80 metara od spoja sa ulicom Derviša Numića do mjesta kvara, a nakon toga će Općina izvršiti sanaciju saobraćajnice.

Sanacija vodovodne mreže završena je polovinom juna čime su stečeni uslovi za asfaliranje ulice Teočačka ukupne dužine oko 100 metara.

Radovi na sanaciji dijela ulice obuhvatili su izgradnju nove kolovozne konstrukcije, odnosno ugradnju novih ivičnjaka, tamponskog sloja, ugradnju asfaltnih slojeva i završnog habajućeg sloja.

Procijenjena vrijednost radova je oko 50.000 KM, a izvođač radova je firma BOSMAN d.o.o. Sarajevo

Radovi su izvedeni na osnovu Ugovora za izvođenje radova na obnovi, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza na području Općine Novo Sarajevo.