Zbog poboljšanja kvaliteta zraka, ukinuta epizoda “Pripravnost” u svim zonama Kantona Sarajevo

Na osnovu trenutnih parametara i prognoze vremenskih uticaja na kvalitet zraka, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka ukida epizodu ̈Pripravnost ̈ za sve zone u Kantonu Sarajevo. Ovim se suspenduje i primjena svih propisanih mjera predviđenih u okviru ove epizode.
Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se jačanje vjetra bez mogućnosti pojave temperaturne inverzije. Također je najavljen i značajan porast temperature, kao i padavine koje se očekuju u ponedjeljak.
Stručni tim je zaključio da se, uslijed prognoziranih nestabilnih vremenskih prilika očekuje pad koncentracija zagađujućih materija u zraku, te ne postoje uslovi za zadržavanje epizode “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo.
U skladu sa Planom interventnih mjera, Stručno tijelo će nastavit kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka i meteorološke prilike, te o svemu tome blagovremeno informisati javnost.

Služba za protokol i press KS

Share Follow