example

Saopćenje za javnost Saveza općina i gradova FBiH

Na traženje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 19.12.2022. godine, u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak kojem su prisustvovali Hamdo Ejubović, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza i Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH.

Povod sastanka je bio dopis Agencije za državnu službu FBiH upućen svim jedinicama lokalne samouprave kojim su općine i gradovi informisani da će Agencija privremeno obustaviti provođenje javnih konkursa zbog Presude Ustavnog suda FBiH U-12/22 od 12.10.2022. godine kojom je utvrđeno da članom 49. stav 4. i članom 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH nije povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

Direktor Agencije je ovom prilikom istakao da je Agencija za državnu službu FBiH bila privremeno obustavila provođenje konkursnih procedura, a da će u daljem periodu nastaviti sa provođenjem javnih konkursa.

Također, Savez će insistirati prema Vladi FBiH i Parlamentu FBiH na usklađivanju Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH u dijelu koji se tiče pitanja nadležnosti za utvrđivanje organizacije službi za upravu, odnosno nadležnosti za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave, a što je zakonska obaveza propisana članom 58. Zakona o principima lokalne samouprave.

S obzirom da do danas nije izvršeno usklađivanje potrebnih propisa sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a što u praksi stvara mnogobrojne probleme, Savez skreće pažnju i insistira da se pristupi usklađivanju potrebnih propisa. O navedenom je Savez informisao Vijeće Evrope Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope koje je nadležno za provođenje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Adaptacija sportskog igrališta Centra „Vladimir Nazor“ i Škole ...

Nakon što je Općina Novo Sarajevo u okviru realizacije projekta „Uključite se svi da ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

„Kreativna radionica za djecu s poteškoćama u razvoju“ u ...

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović obišao je prvu od četiri ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo