example

Pravobranilaštvo

Pravobranilaštvo je općinski organ koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i drugim propisima i općim aktima.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih prava i interesa Općine, njenih organa i drugih organa koji se finansiraju iz bušeta Općine ili u odnosu na koje Općina vrši osnivačka prava.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih prava i interesa javnih preduzeća i drugih pravnih lica koje osniva Općina, ako je to aktom o osnivanju predvišeno.

Pravobranilaštvo vrši poslove zastupanja pred svim sudovima u zemlji i inostranstvu, upravnim organima, obrašuje predmete, sačinjava tužbe, ulaže redovne i vanredne pravne lijekove, izrašuje nacrt pravnih mišljenja, sastavlja podneske i zahtjeve po odlukama pravnih i sudskih organa, pruža stručnu pomoć pravnim licima iz člana 6. Odluke o Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo u rješavanju imovinsko pravnih pitanja i daje pravna mišljenja na ugovore imovinsko pravne prirode.
Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo štiti imovinu i imovinske interese općine.
Općinskog pravobranioca i njegove zamjenike, imenuje i smjenjuje Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika Općine.
Funkciju Pravobranilaštva vrši općinski pravobranilac i zamjenici pravobranioca.
Zamjenik pravobranioca vrši poslova iz djelokruga Pravobranilaštva koje utvrdi pravobranilac.Kada je Pravobranilac spriječen ili odsutan zamjenjuje ga zamjenik kojeg on odredi.


 • Redovna Skupština Udruženje /udruge pravobranilaca/pravobranitelja
 • Obavjest
 • Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo
 • Seminar u Neumu
 • 6. sjednica Skupštine udruženja (Udruga Pravobranilaca) Pravobranitelja Federacije BiH
 • Kontakt

  Midhat Mehmedović
  Općinski pravobranilac
  033/492-258
  pravobranilastvo@novosarajevo.ba
  midhat.mehmedovic@novosarajevo.ba

  Almir Čankušić
  Zamjenik općinskog pravobranioca
  033/492-277
  almir.cankusic@novosarajevo.ba


  Adem Sjenar
  Zamjenik općinskog pravobranioca
  033/492-278
  adem.sjenar@novosarajevo.ba


  Amira Salihagić – Sedlarević
  Zamjenik općinskog pravobranioca
  033/492-274
  amira.sedlarevic.salihagic@novosarajevo.ba

  BRZI LINKOVI  NAJNOVIJE VIJESTI
  STIPENDIJE 2023/2024: Objavljena preliminarna lista kanditata

  Objavljena preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za dodjelu ...

  Javni poziv udruženjima/fondacijama za predaju prijedloga projekata ...

  Javni poziv Smjernice Prilozi (osam priloga) PRILOG 1: Projektni ...

  Završena prva faza radova na adaptaciji igrališta Treće gimnazije

  U okviru realizacije projekta sanacije vanjskih igrališta novosarajevskih škola, ...


  KONTAKT
  RADNO VRIJEME
  Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 16:00
  Šalter sala
  Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00
  OSNOVNI KONTAKT PODACI
  Zmaja od Bosne 55
  71000 Sarajevo, BiH
  Centrala tel: +387 33 492-100
  Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
  1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
  Press
  71000 Sarajevo, BiH
  tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
  fax: +387 33 492-342
  © Općina Novo Sarajevo