example

Obavjetenje za podnosioce prijava na javni poziv za subvencioniranje trokova nabavke udbenika za kolsku 2020/21 godinu putem jednokratne novane pomoi

Općina Novo Sarajevo objavila je javni poziv za roditelje/staratelje učenika, koji pohađaju osnovne škole sa školskih područja Općine Novo Sarajevo, sa mjestom prebivališta na području Općine Novo Sarajevo, a čija ukupna primanja u domaćinstvu ne prelaze iznos sindikalne potrošačke korpe koju je izračunao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za mjesec august 2020. godine, proporcionalno prema broju članova domaćinstva, da podnesu prijavu za subvencioniranje troškova nabavke udžbenika za školsku 2020/21. godinu putem jednokratne novčane pomoći.

Obzirom da je već uočeno da određeni broj podnosioca podnosi prijave sa nepotpunom dokumentacijom ili na neadekvatan način ovim putem skrećemo pažnju da je uz prijavu potrebno priložiti dokumentaciju koja je navedena u obrascu zahtjeva-prijave/javnom pozivu, te da se prijave da dokumentacijom podnose direktno na protokol Općine Novo Sarajevo ili poštom.

Općina Novo Sarajevo je, obzirom na trenutnu tešku ekonomsku situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, a imajući u vidu da su roditelji školske djece u mjesecu septembru dodatno opterećeni troškom kupovine školskih udžbenika i pribora, odlučila na ovaj način pomoći roditeljima, te stoga apelujemo na podnosioce da uz prijave prilože svu potrebnu dokumentaciju kako bi u što većem broju ostvarili pravo na navedenu subvenciju.

Za sva pitanja i nejasnoće možete se obratiti na telefon 033/492-125, Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica.   

Javni poziv ostaje otvoren do 23.10.2020. godine.

Cjelovit tekst Javnog poziva može se preuzeti na linku ispod:

Javni poziv


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Potpisan Sporazum o realizaciji projekata izgradnje kanalizacione i ...

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo potpisan je Sporazum o sufinansiranju projekata iz Budžeta Kantona ...

Javni pozivi u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja i ...

Općina Novo Sarajevo raspisuje  javne pozive u sklopu Programa aktivne politike ...

Svečano obilježeno 90 godina od osnivanja VD „Novo Sarajevo ...

Članovi Vatrogasnog društva „Novo Sarajevo 1934“ u društvu porodice, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo