example

Konstituisano Opinsko vijee Novo Sarajevo, za predsjedavajueg Opinskog vijea izabran Robert Plee

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je u petak, 08. januara ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o izboru Verifikacione komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo, koja je verificirala mandate vijećnika, nakon čega su vijećnici  dali svečanu izjavu.

Na Konstituirajućoj sjednici za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo izabran je Robert Pleše (Naša stranka), a za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Džaka Nijaz (NiP), Kalamujić Majda (SDP) i Salihagić Nedim (NBL).

Novoizabrani predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše zahvalio se vijećnicima na ukazanom povjerenju, te nastavio dalje sa vođenjem Konstituirajuće sjednice.

U Općinskom vijeću Novo Sarajevo participira osam političkih stranaka, a najviše mandata ukupno devet vijećnika ima Narod i Pravda (NiP), Naša stranka (NS) i Stranka demokratske akcije (SDA) imaju po pet vijećnika, Socijaldemokratska patrija BiH (SDP) četiri vijećnika, Platforma  za progres, Stranka za bolju budućnost (SBB), NBL, DF-GS imaju po dva mandata. Nakon izbora rukovodstva Općinskog vijeća, predsjednik Kluba vijećnika stranke Narod i Pravda konstatovao je da ova politička partija nastavlja rad u Općinskom vijeću sa osam vijećnika.

Nakon Konstituirajuće sjednice održane su odmah i dvije hitne sjednice Općinskog vijeća. Na Prvoj hitnoj sjednici usvojene su odluke o snivanju komisija i radnih tijela Općinskog vijeća i to: Komisije za statut i propise, Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost, Komisije za pitanja mladih, Komisije za statusna pitanja boraca, Komisije za budžet i finansije, Komisije za odnose s mjesnim zajednicama i zaštitu čovjekove okoline, Komisije za poslove iz stambene oblasti, Komisije za strateško planiranje i razvoj općine, Drugostepene stručne komisije, Komisije za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta i Etičke komisije.

Na Drugoj hitnoj sjednici Vijeća, koja je održana odmah nakon Prve, vijećnici su po hitnom postupku usvojili Odluku o privremenom finansiranju Općine Novo Sarajevo za period januar – mart 2021. godine, nakon čega je usvojen i  Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu iznosi 20.365.000,00 KM i stavlja se na Javnu raspravu u trajanju od deset dana, počev od 11. januara ove godine.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Adaptacija sportskog igrališta Centra „Vladimir Nazor“ i Škole ...

Nakon što je Općina Novo Sarajevo u okviru realizacije projekta „Uključite se svi da ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

„Kreativna radionica za djecu s poteškoćama u razvoju“ u ...

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović obišao je prvu od četiri ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo