example

ANKETA za postavljanje privremenog sadraja zimske bate uz ugostiteljski objekat

Stalna opredijeljenost organa uprave Općine Novo Sarajevo je poboljšanje kvaliteta naših usluga čime bi poboljšali kvalitet življenja građana i postali kvalitetan partner kako obrtnicima tako i korisnicima obrtničke djelatnosti. Kako broj ugostitelja predstavlja 30% obrtničke djelatnosti na području općine, prema strategiji i planovima nove administracije i općinskog načelnika, ispitat će se, i na osnovu rezultata ankete izvršiti potrebne promjene koje će predstavljati poboljšanje u pružanju naših i vaših usluga.

Popunjavanjem ovog anketnog listića, kao neposredni korisnik javne površine pomoći ćete nam da prema nadležnom ministarstvu Kantona Sarajevo i Općinskom Vijeću Novo Sarajevo jasno iskažemo zajedničko opredjeljenje po pitanju korištenja javnih površina.

S poštovanjem!

OPĆINSKI NAČELNIK

Dr. Hasan Tanović

A N K E T A

Općina Novo Sarajevo je u proteklom periodu od nadležnog ministarstva tražila informaciju i stav o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo za postavljanje „zimske bašte” ispred ugostiteljskih objekata.

Osnov za takav upit je činjenica da Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo kao i općinskom Odlukom je ostavljena mogućnost korištenja javne površine za postavljanje stolova i stolica ispred ugostiteljskog objekata tokom čitave godine.

Članom 4. tačka 9. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:43/13, 15/16 i 15/19) definisano je:

Postavljaju se kao bašča otvorenog tipa ispred, bočno ili u zaleđu ugostiteljskog objekta, Može se sastojati od dva ili više dijelova, a izgledom ne smije da narušava arhitektonske i urbanističke karakteristike zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi. Bašta otvorenog tipa postavlja se tako da širina trotoara za kretanje pješaka bude minimum 1,6 metara. U pješačkim zonama, mora da postoji tri metra prostora za kretanje pješaka, odnosno 3,5 metara prostora za prolaz vatrogasnog vozila u slučaju potrebe.

Stolovi uz ugostiteljske radnje po pravilu se postavljaju uz objekat na pješačkim stazama i trotoarima u skladu sa ovom Odlukom, Zakonom i zakonima iz oblasti saobraćaja. Izuzetno, uz pribavljenu saglasnost vlasnika objekta, odobrenje se može izdati za korištenje javne površine ispred susjednog objekta ili na javnoj površina na način i pod uslovima koje odredi javno preduzeće ili ustanova koja upravlja navedenom površinom.

Ivica površine bašte obilježava se na tlu, linijom žute boje, a obilježavanje vrše predstavnici službe za komunalne poslove koja je izdala odobrenje za baštu. Na dijelovima bašte uz ugostiteljske objekte kod koje postoji potreba zaštite od kolskog i pješačkog saobraćaja obavezno se postavlja ograda, visine do jednog metra. Na površini čiji nagib zahtijeva nivelisanje koristi se montažno- demontažna podna platforma od drveta ili legure metala, koja je na najuzdignutijem dijelu od tla visoka do 30 cm. Postavljanje bašte vrši se tako da se komunalni objekti (stub javne rasvjete i elektro mreže, hidrant, šaht i drugi) nalaze na bezbjednom rastojanju izvan bašte i da budu dostupni za nesmetano korištenje i održavanje.

Rješenje za privremeno korištenje javne površine za postavljanje otvorene bašče može sadržavati i druge elemente kao što su: tende postavljene na tlo, žardinjere, suncobrane, korpe za otpatke, jarbole, uređaja za hlađenje i zagrijavanje, i sl. Oprema za hlađenje i zagrijavanje na električne instalacije niskog napona ili zagrijavanje bašte tečnim naftnim gasom (TNG) vrši se u skladu sa posebnim propisima za šta je potrebno obezbijediti projektnu dokumentaciju i pribaviti potrebne saglasnosti nadležnih preduzeća i ustanova. Ostala oprema i sadržaji navedeni u ovom stavu moraju biti slobodnostojeći, montažno-demontažni, posjedovati prateću tehničku dokumentaciju ( atest proizvođača) gdje je to primjerno, koja ne smije biti trajno pričvršćena za tlo temeljenjem, ankerisanjem i sl.

U ljetnoj bašti postavljenoj ispred ugostiteljskog objekta nije dozvoljeno postavljanje roštilja, ražnja, šankpulta, fontane, muzičkog uređaja, niti je dozvoljeno izvođenje muzike uživo.

Dodjelu lokacija za postavljanje stolova uz ugostiteljske radnje odobrava općinska služba za komunalne poslove ukoliko postoje prostorne mogućnosti i ako ne ometa pješačke saobraćajne tokove.

Period privremenog korištenja javnih površina za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji i drugih elemenata koji su sastavni dio otvorene bašče utvrđuje se tokom cijele godine.

U skladu sa naprijed navedenim, a vodeći računa da na terenu egzistiraju razne vrste sadržaja (poluzatvorene bašte, tende oslonjene na tlo sa dva ili četiri stuba sa pomičnim ili nepomičnim krovom, podne platforme, ograde uz baštu i drugi), molimo Vas da se izjasnite da li ste zainteresovani da se precizira mogućnost postavljanja “zimske bašte“ koja bi se nalazila na mjestu postojeće bašte uz ugostiteljske objekte.

Na ovom linku možete popuniti online anketu

Anketa za postavljanje privremenog sadržaja „zimske bašte“ uz ugostiteljski objekat u doc formatu


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Učenici OŠ "Grbavica I" na novim sportskim terenima

Zvanično su otvoreni novi sportski tereni osnovne škole „Grbavica I“ čija ...

Od juna u Novom Sarajevu počinje treća sezona projekta ...

Nakon uspješno realizovanog projekta Općine Novo Sarajevo i Narodnog pozorišta ...

Općina Novo Sarajevo finansira odlazak na ekskurziju učenike slabog ...

Općina Novo Sarajevo po prvi put ove godine pokrenula je inicijativu za finansiranje ekskurzija ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo