example

Objavljeni javni pozivi udruenjima za predaju prijedloga projekata

Općina Novo Sarajevo objavila je 29. maja 2021. godine javne pozive udruženjima (organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama) za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, za djecu, malodobna lica kod kojih su detektovani poremećaji u ponašanju, za zanemarenu i zapuštenu djecu i zaštite okoliša.

Linkovi na javne pozive:

https://novosarajevo.ba/javni-poziv-udruzenjima-organizacijama-civilnog-drustva-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-iz-oblasti-obrazovanja-kulture-sporta-podrske-mladima-podrske-za-djecu-i-odrasl/

https://novosarajevo.ba/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-iz-oblasti-boracko-invalidske-zastite-za-2021-godinu/

Rok za predaju aplikacija/prijava je 28 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, odnosno do 28.06.2021. godine.

Svi aplikanti se mogu prijaviti, odnosno iskazati zainteresovanost za učestvovanje na „Otvorenom danu“, na kojem će im biti pružene sve neophodne informacije o načinu prijavljivanja na javni poziv.

Prijave za učešće jednog predstavnika udruženja se mogu podnijeti do 09.06.2021. godine putem e-mail adrese obrazovanje@novosarajevo.ba  i biz@novosarajevo.ba ili putem telefonskog broja 033/492-360.

Informativni sastanak „Otvoreni dan“ će se održati u četvrtak, 10.06.2021. godine u periodu  od 12.00 do 15.00 sati  u „Dječijoj kući“, ulica Grbavička bb.

Ovom prilikom izvršiti će se i odabir predstavnika udruženja (člana i zamjenika) u Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata za navedeni javni poziv.

Prilikom prijave za „Otvoreni dan“, udruženja koja žele kandidovati svog predstavnika za člana ili zamjenika člana u Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata za navedeni javni poziv, trebaju elektronskim putem poslati prijavu u kojoj će dostaviti CV kandidata kojeg kandiduju.

Prijave se podnose  do 09.06.2021. godine do 14.00 sati  na e-mail adresu: obrazovanje@novosarajevo.ba i biz@novosarajevo.ba.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Izdata građevinska dozvola za nastavak izgradnje Južne longitudinale

Prva dionica Južne longitudinale od ulica Zagrebačka do skretanja za ulicu Derviša ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

„Kreativna radionica za djecu s poteškoćama u razvoju“ u ...

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović obišao je prvu od četiri ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo