example

Vijenici Opinskog vijea Novo Sarajevo podrali nastavak aktivnosti na Projektu izgradnje objekta O Pofalii

Na sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo prihvaćen je Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javna ustanova Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem i izgradnjom pristupne saobraćajnice sa javnim parkingom. Zajedničkim angažmanom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i  Općine Novo Sarajevo sporazumno će biti definisani i obezbijeđeni zakonom predviđeni preduslovi realizacije ovog kompleksnog projekta.

Tokom zasjedanja usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi elaborata o mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo. Imajući u vidu obimnost projektnog zadatka, Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama i zaštitu čovjekove okoline je utvrdila da je neophodno produžiti rok za izradu elaborata. S tim u vezi podržana je izmjena roka sa 90 na 120 dana.

Podršku su dobila i dva Zaključka. Prvi se odnosi na davanje saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilštva, a drugi na ponovno raspisivanje Javnog poziva za projekte boračkih udruženja za 2021. godinu.

Prijedlog Odluke o postupku utvrđivanja prijedloga za davanje ili promjenu naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Novo Sarajevo nije dobio vijećničku podršku.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Drugostepene stručne komisije, zatim Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za budžet i finansije, kao i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za strateško planiranje i razvoj općine.

Danas su verificirani mandati novim članovima Savjeta MZ „Kvadrant” Salki Mehanoviću, kao i Nejri Aganović u MZ „Pofalići II”.

Na kraju su razmatrane dvije Informacije. Predstavnici preduzeća “PARK”i “RAD’ govorili su o svojim aktivnostima na području općine, kao i o unapređenju i poboljšanju stanja komunalne higijene. Informacija o realizaciji kapitalnih projekata bila je posljednja tačka dnevnog reda 7. redovne sjednice Općinskog vijeća koja je održana online.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
STIPENDIJE 2023/2024: Objavljena preliminarna lista kanditata

Objavljena preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za dodjelu ...

Javni poziv udruženjima/fondacijama za predaju prijedloga projekata ...

Javni poziv Smjernice Prilozi (osam priloga) PRILOG 1: Projektni ...

Završena prva faza radova na adaptaciji igrališta Treće gimnazije

U okviru realizacije projekta sanacije vanjskih igrališta novosarajevskih škola, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo