example

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA DJEČIJEG DODATKA

Obavještavaju se korisnici dječijeg dodatka da su dužni obnoviti dokumentaciju za dalje ostvarivanje prava po kategorijama kako slijedi:

 1. Korisnici koji su ostvarili pravo na dječiji dodatak po federalnom propisu - Zakonu o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 52/22), dužni su obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava u onom mjesecu do kada im vrijedi prvobitno rješenje (npr. ako su prvobitni zahtjev podnijeli u oktobru 2022. godine, zahtjev za nastavak ostvarivanja prava trebaju podnijeti najkasnije do 30.09.2023. godine, odnosno u mjesecu novembru 2022. godine, najkasnije do 31.10.2023. godine itd. u ovisnosti od mjeseca podnošenja zahtjeva, u protivnom zahtjev će se smatrati kao novi zahtjev).

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je:

  • CIPS prijavnica boravka za sve članove zajedničkog domaćinstva, ne starija od 3 mjeseca,
  • Kućna listu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa,
  • Izjava zakonskog zastupnika u kojoj se navode objektivni razlozi nepodudaranja CIPS prijavnica i kućne liste (u slučajevima nepodudaranja istih),
  • Dokazi o prihodima za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva koji su propisani čl.10.,12., i 13. Pravilnika,
  • Ovjerenu izjavu da su ostali podaci dostavljeni uz prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni.

 Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak podnosi se na obrascu propisanom članom 5. Pravilnika o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na dječiji dodatak (Službene novine Federacije BiH broj 69/22) - Obrazac FBIH-DD NS-OB-324 i isti se može preuzeti na web stranici i Info punktu Općine Novo Sarajevo.

Molimo korisnike koji su ostvarili pravo na dječiji dodatak po federalnom propisu da na svojim rješenjima provjere  datum  priznavanja prava kako bi  mogli blagovremeno obnoviti dokumentaciju za dalje uživanje pomenutog prava.

 1. Korisnici dodatka na djecu koji su ostvarili pravo kao porodice za troje ili više djece po kantonalnom zakonu - Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/14 - prečišćeni tekst, 38/16, 44/17,28/18, 52/21 i 40/22), dužni su dopuniti dokumentaciju u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine.

Ova kategorija korisnika od dokumentacije dostavlja:

 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva,
 • Ovjerenu izjavu da su ostali podaci dostavljeni uz  prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni,
 • Potvrdu o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina, školska 2023/2024 godina.

Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak podnosi se na obrascu NS-OB-300 i isti se može preuzeti na web stranici i Info punktu Općine Novo Sarajevo.

 1. Korisnici dodatka na djecu koji su ostvarili pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja po kantonalnom zakonu - Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/14 - prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22), dužni su dopuniti dokumentaciju u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine.

Ova kategorija korisnika od dokumentacije dostavlja:

 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva,
 • Dokazi o statusu za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva (potvrda poslodavca o visini primanja, uvjerenje Biro-a za zapošljavanje i sl.),
 • Uvjerenje boračko-invalidske zaštite,
 • Ovjerenu izjavu da su ostali podaci dostavljeni uz  prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni,
 • Potvrdu o redovnom studiranju, školska 2023/2024 godina.

Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak podnosi se na obrascu NS-OB-120 i isti se može preuzeti na web stranici i Info punktu Općine Novo Sarajevo.

 

 1. Korisnici dodatka na djecu koji su ostvarili pravo po osnovu invalidnosti 90%-100%, djeca bez jednog ili oba roditelja i oboljela djeca po kantonalnom zakonu - Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/14 - prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22), dužni su podnijeti novi zahtjev  i dostaviti kompletnu dokumentaciju u periodu od 01.septembra do 31.oktobra tekuće godine, budući da će se za ovu kategoriju korisnika pristupiti izradi novih rješenja.

Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak po ovom osnovu podnosi se na obrascu NS-OB-128 i isti se može preuzeti na web stranici i Info punktu Općine Novo Sarajevo.

NAPOMENA: Korisnici koji spadaju u kategoriju korisnika pod tačkom 2., 3., i 4. ovog obavještenja,  a ostvarili su pravo u ovoj godini, trebaju dostaviti samo potvrde o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina, školska 2023/2024 godina.

Ukoliko korisnici  nisu u mogućnosti dostaviti potvrde o redovnom studiranju u roku koji je određen ovim obavještenjem, dužni su dostaviti blagovremeno ostalu dokumentaciju kako bi se dopuna izvršila na vrijeme, dok potvrde o redovnom studiranju mogu dostaviti naknadno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine Novo Sarajevo na telefon: 033/492-122.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
OTVOREN OMLADINSKI FILM FESTIVAL – OFF

Ljetni mjeseci u Novom Sarajevu rezervisani su uvijek za dobre filmove i festivale. Nakon Street ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

„Kreativna radionica za djecu s poteškoćama u razvoju“ u ...

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović obišao je prvu od četiri ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo