example

Općina Novo Sarajevo kroz projekat "ReLOaD2" unapređuje saradnju sa civilnim sektorom

U prethodnom periodu, tačnije krajem septembra i u prvoj polovini oktobra mjeseca 2023. godine, kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira EU a implementira UNDP uz podršku Općine Novo Sarajevo, održano je nekoliko događaja čiji je cilj bio unapređenje  saradnje sa civilnim sektorom, i to: "Dijalog sa organizacijama civilnog društva", sastanak "Foruma za građanske inicijative" i "Dijalog za mlade".

Kroz organizaciju ovakvih događaja, Općina Novo Sarajevo želi pokazati otvorenost za saradnju i dijalog, te su stoga ovakvi sastanci prilika za predstavnike OCD, kao i za građane, da iznesu potencijalne poteškoće i prepreke sa kojima se susreću u svom radu i svakodnevnom životu, te da se zajedničkim snagama pokuša doći do eventualnih rješenja. 

Na sastancima su iznesene i neke konkretne inicijative kojima se želi poboljšati kvaliteta života građana a Općina će, zajednički sa UNDP-om i uz finansijsku podršku EU, u narednom periodu pokušati da rješavanje istih ugradi u teme javnog poziva za prijedloge projekata OCD, koji bi trebao u narednom periodu biti objavljen,  kako bi organizacije civilnog društva mogle aplicirati sa projektima koji će doprinijeti realizaciji barem nekih od njih. 

Također, tokom Dijaloga sa organizacijama civilnog društva, predstavnici OCD imali su priliku da međusobno razmijene iskustva i korisne informacije, što se pokazalo kao dodatna vrijednost organizacije ovakvih sastanaka. 

Važno je napomenuti da će se sa sličnim aktivnostima  nastaviti i u narednom periodu, a u cilju daljeg jačanja i unapređenja saradnje sa civilnim sektorom (OCD) i građanima, čime se direktno doprinosi i realizaciji strateških ciljeva Općine, s obzirom da je jedno od strateških opredjeljenja Općine za period do 2027. godine upravo da jača saradnju sa OCD i da kontinuirano radi na unapređenju komunikacije sa građanima. 


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Učenici OŠ "Grbavica I" na novim sportskim terenima

Zvanično su otvoreni novi sportski tereni osnovne škole „Grbavica I“ čija ...

Od juna u Novom Sarajevu počinje treća sezona projekta ...

Nakon uspješno realizovanog projekta Općine Novo Sarajevo i Narodnog pozorišta ...

Općina Novo Sarajevo finansira odlazak na ekskurziju učenike slabog ...

Općina Novo Sarajevo po prvi put ove godine pokrenula je inicijativu za finansiranje ekskurzija ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo