example

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta ReLOaD2

Općina Novo Sarajevo u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)”.

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa tematskim oblastima dodatno usaglašenim na Javnoj raspravi održanoj 26.10.2023. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Cjelokupan tekst Javnog poziva, te kompletna projektna dokumentacija u kojoj se nalaze uputstva za ispunjavanje iste, mogu se preuzeti na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i NA KRAJU OVOG TEKSTA.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 13.12.2023. godine do 15 sati.

Kompletna projektna dokumentacija se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku.

Svi projektni prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati putem protokola Općine Novo Sarajevo sa naznakom „Za ReLOaD2 projekat“.

 Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2”, finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), uz podršku Općine Novo Sarajevo.

CJELOVITI TEKST JAVNOG POZIVA

1. Projektni prijedlog

2. Prijedlog Budžeta

3. Matrica logičkog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Izjava o dvostrukom finansiranju

9. Izjava o partnerstvu

10. Lista za provjeru

11. Ciljevi održivog razvoja

12. Najčešća pitanja i odgovori

Smjernice za aplikante

 

 


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Održan koncert za djecu "Mala noćna muzika"

Sarajevska filharmonija upriličila je koncert za djecu "Mala noćna muzika" u Dječijoj ...

Novosarajevske školske biblioteke bogatije za 1.420 lektira

Općina Novo Sarajevo izvršila je nabavku lektira i stručne literature za potrebe ...

PRIJAVI SE! Motivacioni govor Prof. Kasima Tatića namijenjen ...

Regionalni program lokanle demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sa zadovoljstvom najavljuje ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo