example

Održana 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo održalo je 34. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano 20 tačaka dnevnog reda.

Na samom početku sjednice vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2024. godinu. Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 80.000 KM na osam boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja.

Nakon duže rasprave vijećnici Općinskog vijeća nisu usvojili Plana rada Općine Novo Sarajevo za 2024. godinu, dok je Odluka o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Kalača Jusufu jednoglasno usvojena.

Na 34. sjednici usvojena je i Odluka o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Novo Sarajevo, kao i Odluka o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Novo Sarajevo, dok Odluka o visini naknade za rad članovima Općinske izborne komisije Novo Sarajevo nije dobila potrebnu većinu.

Usvojena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji omladinskog i amaterskog sporta i očuvanju kulturno-umjetničke tradicije od značaja za općinu Novo Sarajevo, kojom se u segmentu omladinskog/amaterskog sporta JUDO klub „Olimp“ Sarajevo proglašava klubom od značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo 16. maj 2024. godine, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na pravilnik i izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općine Novo Sarajevo.

Zaključak o davanju saglasnosti na Elaborat „Lokacije za slobodnostojeće otvorene bašće“ također je dobio potrebnu većinu Općinskog vijeća, kao i Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

Šestomjesečni izvještaj o poslovanju JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2023.-30.06.2023. godine nije usvojen na 34. sjednici Vijeća, dok je Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2023. godinu usvojen od strane vijećnika.

Pred kraj sjednice Općinskog vijeća podnesene su i sljedeće informacije:

-Informacija o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu,
-Informacija o realizaciji sredstava po Odluci jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za 2023. godinu,
-Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje za 2023. godinu,
-Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja općine Novo Sarajevo za 2023. godinu, te
-Informacija o izvršenju budžeta za mjesec januar 2024. godine.


 


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
OTVOREN OMLADINSKI FILM FESTIVAL – OFF

Ljetni mjeseci u Novom Sarajevu rezervisani su uvijek za dobre filmove i festivale. Nakon Street ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

„Kreativna radionica za djecu s poteškoćama u razvoju“ u ...

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović obišao je prvu od četiri ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo