example

Općina Novo Sarajevo ove godine planira aktivnosti na rekonstrukciji tri vrtića “Kolibri”, “Ciciban” i “Narcis”

Ova godina bit će u znaku obnove vrtića i priprema za izgradnu osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Realizacija nevedenih projekata planirana je u saradnji sa resornim Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i općina, a sa ciljem da se ukinu liste čekanja za upis djece u vrtiće i da učenici imaju škole prema savremenim standardima.

Općina Novo Sarajevo uz podršku kantonalnog ministarstva ove godine planira obnovu vrtića “Kolibri” u ulici Kolodvorska 11. Vrijednost ovog projekta je oko 1.300.000 KM, od čega će ministarstvo obezbijediti  700.000 KM, a Općina 600.000 KM. Rekonstrukcijom navedenog vrtića i njegovim ponovnim vraćanjem u funkciju, osigurat će se prostorni kapaciteti za smještaj, odgoj i obrazovanje oko 190 djece uzrasta od 3 do 6 godina.

U saradnji sa UNDP BiH i Udruženjem “Dajte nam šansu” priprema se i uređenje vrtića “Ciciban” okviru kojeg je predviđena uspostava Edukativnog dnevnog centra za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju s područja Kantona Sarajevo.  Okvirno je planirano da u kvadraturi objekta može da boravi 30 djece od predškolskog uzrasta do onih koji su napunili 18 godina, kao i ona djece koja trebaju cjelodnevni boravak i  dodatnu stručnu podršku. Planirano je da se objekat izgradi od prirodnih materijala i kao takav da bbude ogledni za kompletnu regiju. JU „Djeca Sarajeva“ ustupila je vrtić „Ciciban“  Udruženju „Dajte nam šansu“ na neodređeni vremenski period u svrhu zbrinjavanja djece i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju.

U 2022. godini Općina planira i izradu Izvedbenog projekta za obnovu još jednog novosarajevskog vrtića ,,Narcis“ u ulici Grbavička bb.  Vrtić se nalazi u neposrednoj blizini objekta ,,Dječija kuća“, a Idejnim rješenjem je predviđeno da sadrži prizemlje, sprat i potkrovlje, te podrumsku etažu.U okviru prizemlja su predviđeni prostori za dvije jasličke grupe i jednu mješovitu grupu, čajna kuhinja, trpezarija koja ujedno služi i kao prostor za više namjena, te ostali prateći prostor, dok je  na spratu predviđen prostor za četiri vrtićke grupe.

Pored rekonstrukcije pomenutih vrtića, Općina Novo Sarajevo ove godine nastavlja i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje objekta Osnovne škole “Pofalići”. Idejnim projektom novog objekta škole, predviđena je površina oko 6.000 m², kao i vanjska površina oko 2.700 m². Bit će namijenjena za boravak oko 900 učenika u dvije smjene. Sadržavat će sve potrebne prostorije, učionice, dva vanjska igrališta i unutrašnju fiskulturnu salu. Navedeni projekat realizovat će se u saradnji sa Ministrstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Učenici OŠ "Grbavica I" na novim sportskim terenima

Zvanično su otvoreni novi sportski tereni osnovne škole „Grbavica I“ čija ...

Od juna u Novom Sarajevu počinje treća sezona projekta ...

Nakon uspješno realizovanog projekta Općine Novo Sarajevo i Narodnog pozorišta ...

Općina Novo Sarajevo finansira odlazak na ekskurziju učenike slabog ...

Općina Novo Sarajevo po prvi put ove godine pokrenula je inicijativu za finansiranje ekskurzija ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo