example

Održana 1. Tematska sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu „Novo Sarajevo“ održana je 1. Tematska sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo  posvećena Prostornim, Regualcionim planovima i Urbanističkim projektima u Općini Novo Sarajevo.

Informaciju iz ovih oblasti prezentirala je pomoćnica načelnika za oblast prostornog uređenja i urbanizma Alica  Kulaš.

Na području Općine Novo Sarajevo na snazi je 17 regulacionih planova i 9 urbanističkih projekata. Trenutno je u fazi izrade ili izrada izmjena i dopuna 5 regulacionih planova.

Pokrivenost područja Općine Novo Sarajevo provedbeno-planskim dokumentima na zadovoljavajućem je nivou, jer od ukupne površine općine od 9,9km2, samo 0,50km2 nije pokriveno regulacionim planom ili urbanističkim projektom. Riječ je o mjesnim područjima koje pokriva MZ Grbavica I (Grbavica), te mali dio područja koje pokriva MZ Pofalići I i MZ Dolac (područje na kojem se nalaze objekti FDS).

Ovom prilikom je istaknuto da se izrada detaljnih planova prostornog uređenja (Regulacioni planovi i Urbanistički projekti) vrši na osnovu odredaba Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo  i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

Do donošenja novog Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo 2017. godine nadležnost za donošenje regulacionih planova na području Grada Sarajeva imalo je Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Izmjenama i dopunama istog Zakona iz 2018. godine Gradsko vijeće je zadržalo nadležnost donošenja regulacionih planova za koje je donijelo odluku o pristupanju izradi, dok su za izradu novih detaljnih planova prostornog uređenja nadležne općine na čijoj se teritoriji nalazi obuhvat predmetnog planskog dokumenta.

Za planske dokumente koje usvaja Gradsko vijeće Grada Sarajeva, nosilac pripreme je gradonačelnik, a za planske dokumente koje usvaja općinsko vijeće, nosilac pripreme je općinski načelnik, dok je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo nosilac aktivnosti na izradi i praćenju svih dokumenata prostornog uređenja. Oblast prostornog planiranja i uređenja prostora u Kantonu Sarajevo regulisana Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Nakon prezentaciuje uslijedile su diskusije,  kao i vijećnička pitanja. U skladu sa svojim nadležnostima odgovarali su pomoćnici načelnika u Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma Alica Kulaš, Službe za civilnu zaštitu Muhamed Memišević i Službe za investicije i zaštitu okoliša Jelena Ler Kekić.

Sjednica je završena usvajanjem sljedećih zaključaka:

 • da se traži od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo dobijanje tehničkog prijema/upotrebne dozvole za sva  klizišta koja je Zavod sanirao,
 • da se pristupi izmjenama i dopunama svih regulacionih planova (RP) na kojim se nalazi nestabilan teren (NT), a koja su predhodno sanirana i da se ista pretvore gdje moguće u stabilne ili uslovno stabilne terene,
 • da se urade nova geotehnička ispitavanja na području na kojima se nalaze regulacioni planovi, a područja su klasificirana kao nestabilan teren i gdje nisu sanirana klizista,
 • da se dostavi informacija o statusa RP “Hrasno brdo” u mjesecu maju 2022. godine jer isti je planiran da bude na usvajanju u prvom kvartalu Gradskog vijeca 2022. godine,
 • da se pristupi reviziji plana sanacije klizišta u Opcini Novo Sarajevo,
 • da se pristupi donošenja novih RP na lokalitetu Novog Sarajeva, a koja nisu vec obuhvaćena planovima,
 • uputiti zahtjev Zavodu za planiranje Kantona Sarajevo radi dostave Informacije o svim eventualnim preprekama koje mogu usporiti ili onemogućiti donošenje RP koje su u planu rada Gradskog vijeća za 2022. godinu. Radi se o RP “Hrasno brdo“, „Centar Novo Sarajevo“, „Kvadrant C- Marijin dvor“ i „Sarajevogas-Bosnalijek,
 • zadužuje se nadležna općinska Služba da razmotri mogućnost dostave prijedloga nadležnim organima u cilju izmjene dijela plana višeg reda, odnosno Prostornog plana Kantona Sarajevo i Urbanističkog plana Grada Sarajevo zbog eventualne izmjene, odnosno ukidanja trase primarne saobraćajnice Prve transverzale na području RP „Kovačići“, lokalitet Gornji Kovačići,
 • da se razmotri mogućnost ucrtavanja pristupnog puta u RP sa priključkom na postojeću saobraćajnicu u ulici Milikladska 187 do 199,
 • da se sačini evidencija o svim sistemima koji nisu priključeni na glavni sistem vodovoda i kanalizacije na teritoriji Općine Novo Sarajevo, te da se ista evidencija javno objavi,
 • da se dostavi detaljan izvještaj o realizaciji svih zaključaka sa 1. Tematske sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo  u roku od 6 mjeseci,
 • da se iz nadležnih službi dostavi informacija koja je procjena troškova za izradu i dopunu RP koji su davno doneseni, a realizacija mala ili nikakva,
 • da se uradi revizija postojećih RP u skladu sa stanjem na terenu i višim dokumentima koji usmjeravaju razvoj,
 • da se prije pristupa izradi urbanističke planske dokumentacije obavezno dostavi Kolegiju prijedlog kako bi se svi mogli upoznati sa istim,
 • da se na bazi prijedloga struke donese odluka o pristupanju izrade RP „Grbavica“ (RP Grbavica 1 i Grbavica 2 ili zbirno ovisi upravo o onome što bude rekla struka),
 • da se provjeri procedura ubrzavanja RP koji stoje na Gradu Sarajevu – RP „Hrasno brdo i RP „Centar- Novo Sarajevo“,
 • da se OV-u svaka 3 mjeseca dostavi informacija o urbanističko planskoj dokumentaciji koja je u izradi ili koja se planira izrađivati,
 • da svaki postupak koji se pokrene za izradu odluke o UP i RP mora prije pokretanja biti izložen Komisiji za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta koja će utvrditi principe i ciljeve izmjena UP i RP, pa da se tek onda ide u proceduru i
 • organizacija stručno-naučne konferencije: Novo Sarajevo urbani razvoj, jučer i sutra.

BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Općina i ove godine sufinansira troškove Roditeljske kuće

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović i direktor Udruženja „Srce za djecu ...

SARAJEVSKO PROLJEĆE 2024: Izviđački susreti na Vilsonovom ...

Odred izviđača “Pofalići-Novo Sarajevo” po prvi put organizuje susrete ...

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim građankama i građanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo