example

Usvojen Budet Opine Novo Sarajevo za 2021. godinu

Vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo usvojili  su Budžet za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 36.800.000,00 KM.

Nakon rasprave i izjašnjavanja o amandmanima, za predloženi Budžet glasalo je 28 vijećnika i dva su bila suzdržana.

Izjašnjavanje o Prijedlogu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu predviđeno je dnevnim redom u okviru Treće redovne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo koja se održava elektronski/online.

U okviru budžetskih sredstava predviđena su finansiranja sljedećih programa. I to : Programa socijalne i potpore boračkoj populaciji, Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja, Programa podrške institucijama i subjektima od interesa lokalne zajednice, Programa projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja, Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta, Programa sanacije devastiranog stambenog fonda, Programa unapređenja stanja lokalnih cesta, Programa uređenja javnih površina i zaštite okoliša, Programa izdataka za prirodne i druge nesreće, kao i  Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće.

Na početku sjednice, usvojena je Odluka o izmjeni odluke o verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću, a nakon čega je Elvedina Vugić položila svečanu zakletvu i pridružila se radu saziva Općinskog vijeća Novo Sarajevo u mandatu 2020.-2024. godine.

Vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine iz prethodne 2020. godine, Odluku o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta /renta/ za 2021. godinu, kao i Odluku o pristupanju izradi elaborata mjesnih zajednica. Podržan je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za strateško planiranje i razvoj općine.

Na ovom zasjedanju data je podrška Prijedlogu Odluke o dodjeli o privremenom umanjenju mjesečnih naknada za zakup poslovnih prostora i privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, zatim i Prijedlogu Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Novo Sarajevo, te  Prijedlogu Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova Općinske izborne komisije Novo Sarajevo. Usvojen je Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu i Pravilnik o dodjeli stipendija.

Izvještaj o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih radnih tijela za period januar-decembar 2020. godine, Izvještaj o radu Centra za zdravo starenje za 2020. godinu i Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo nisu usvojeni.

Primljene su k znanju slijedeće informacije:

 

 


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Boravak u prirodi umjesto na društvenim mrežama: Općinski ...

KJU „Porodično savjetovalište“ uz finansijsku podršku Općine Novo ...

Meditacija i joga za majku i dijete

U okviru Programa pomoći pravnim licima iz oblasti sporta "Grant za projekte udruženja za ...

Završetak radova u naselju Velešići

Završeni su radovi na zamjeni šina, pragova i asfaltiranje na putnom prelazu u ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo