example

Služba za civilnu zaštitu


 

Procjena ugrozenosti od pozara - Općina Novo Sarajevo 


Plan zaštite od požara - Općina Novo Sarajevo 


Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za općinu Novo Sarajevo


Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za Općinu Novo Sarajevo


Klizišta – Upute za postupanje


Poplave – Upute za postupanje


Potres – Upute za postupanje


Požar – Upute za postupanje


O SLUŽBI:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • izrađuje procjenu ugroženosti, program razvoja i plan zaštite te druge propise iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za područje općine;
 • organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za njihovo izvođenje;
 • priprema materijale, organizuje sjednice i izrađuje zapisnike i priprema odluke, naredbe i zaključke sa sjednica općinskog štaba civilne zaštite, te obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, Općinski načelnik i OŠCZ;
 • vrši popunu ljudstvom štabova CZ, službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ, određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizuje, izvodi i prati realizaciju njihove obuke kao i obuku građana;
 • ostvaruje saradnju sa drugim institucijama u oblasti zaštite i spašavanja;
 • postupa po naredbama i uputama Kantonalne i Federalne Uprave civilne zaštite;
 • obavlja tekuće održavanje, provodi proceduru izdavanja u zakup i vrši kontrolu korištenja javnih skloništa;
 • organizuje rad i funkcionisanje operativnog centra civilne zaštite;
 • provodi naredbe i upute općinskog štaba civilne zaštite u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine i osigurava njegovu realizaciju;
 • posreduje u uklanjanju pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava;
 • učestvuje u realizaciji pomoći drugim područjima pogođenim prirodnim i drugim nesrećama;
 • organizuje snabdijevanje pitkom vodom stanovništva općine koje nije priključeno na gradsku vodovodnu mrežu, kao i u slučaju onečišćenja lokalnih rezervoara;
 • vodi propisane evidencije;
 • vodi registar skloništa i druge imovine iz nadležnosti službe;
 • vrši poslove sanacije klizišta;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

  OBRASCI

 

 

KONTAKT

Muhamed Memišević
diplomirani kriminalista,
Pomoćnik Općinskog načelnika
tel: +387 33 492-142; +387 33 492-143
czastita@novosarajevo.ba
muhamed.memisevic@novosarajevo.ba

IZDVOJENO

Uposlenici u službi

Zaključak za 23.vanredne sjednice Štaba civilne zaštite


 

 

BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Zahvaljujući podršci Općine NK „Pofalićki“ nabavio nove ...

Nogometni klub „Pofalićki“ osnovan je 1936. godine što ga čini jednim od ...

Podrška Općine za 30 projekata nevladinih organizacija

Općina Novo Sarajevo podržala je brojne projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, ...

32 godine od masakra u Ferhadiji

Na današnji dan 1992. godine ubijeno je 26, a ranjeno 108 naših sugrađana koji su u ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo