Provedba inspekcijskih nadzora

Provedba inspekcijskih nadzora

Služba za inspekcijske poslove /Inspektorat/ je tijekom 2018. godine sustavno radila na provedbi inspekcijskih nadzora iz nadležnosti općine s ciljem...
Read More
Na Ledenoj čaroliji otvorena izložba savremene umjetnosti

Na Ledenoj čaroliji otvorena izložba savremene umjetnosti

Na Ledenoj čaroliji Općine Novo Sarajevo, 17. januara ove godine, otvorena je izložba savremene umjetnosti autorice Nisrin Panjeta. Prodajna izložba...
Read More
Sanacija stepeništa i rukohvata na području općine

Sanacija stepeništa i rukohvata na području općine

Realizaciji projekta sanacije stepeništa i rukohvata pristupilo se na osnovu zahtjeva građana mjesnih zajednica, a s ciljem da se poboljša...
Read More
Nacrt plana sanacije klizišta za period 2019. – 2028. godina

Nacrt plana sanacije klizišta za period 2019. – 2028. godina

„Nacrt plana sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period  2019. – 2028. godina" usvojen je na 23. sjednici...
Read More
Treća godišnjica Centra za zdravo starenje Velešići

Treća godišnjica Centra za zdravo starenje Velešići

Centar za zdravo starenje u Velešićima, 15. januara ove godine, obilježio je treću godišnjicu otvaranja a kojoj su prisustvovali brojni...
Read More
Realizacija projekata u saradnji sa JP „ONSA“

Realizacija projekata u saradnji sa JP „ONSA“

Od aprila do decembra prošle godine, realizovani su projekti „Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima“ i „Unapređenje zdravlja...
Read More
Preporuke Službe CZ Općine Novo Sarajevo

Preporuke Službe CZ Općine Novo Sarajevo

Dolaskom zime, te pojave većih snježnih padavina i nižih temperatura, poledice, otopljavanja snijega, a u cilju sprečavanja stvaranja snježnih nanosa, pojave...
Read More
Oblast potpore boračkoj populaciji

Oblast potpore boračkoj populaciji

Općina Novo Sarajevo, za oblast potpore boračkoj populaciji  u 2018. godini, izdvojila je 382.290 KM. U skladu sa Odlukom o ...
Read More
Gorska služba spašavanja i Teta „Pričalica“ na Ledenoj čaroliji

Gorska služba spašavanja i Teta „Pričalica“ na Ledenoj čaroliji

U okviru Ledene čarolije Općine Novo Sarajevo, tokom vikenda 12. i 13. januara ove godine održane su radionice za najmlađe....
Read More
Zabavno edukativni sadržaji na Ledenoj čaroliji Općine Novo Sarajevo

Zabavno edukativni sadržaji na Ledenoj čaroliji Općine Novo Sarajevo

Od otvaranja, Ledenu čaroliju Općine Novo Sarajevo dnevno posjeti oko 500 posjetilaca, te u prosjeku 300 osoba svakodnevno besplatno kliže...
Read More