Obavještenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo

Obavještenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo

Procjenom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planirana sredstva za banjsko liječenje za 2019. godinu biće utrošena po već zaprimljenim...
Read More
Jednokratne naknade i pomoć porodiljama s područja Općine Novo Sarajevo

Jednokratne naknade i pomoć porodiljama s područja Općine Novo Sarajevo

Za šest mjeseci ove godine dodijeljene su jednokratne naknada po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, te mjesečne novčane...
Read More
Potpisan ugovor o izvođenju radova na održavanju objekata uz saobraćajnice

Potpisan ugovor o izvođenju radova na održavanju objekata uz saobraćajnice

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor firme“SUDEL“ d.oo. Sulejman Delalić potpisali su, 16. jula ove godine, ugovor o izvođenju radova...
Read More
Održana javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“

Održana javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na 30. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, razmotrilo i usvojilo Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog...
Read More
Sastanak sa predstavnicima KJKP „Rad” i KJKP „Park”

Sastanak sa predstavnicima KJKP „Rad” i KJKP „Park”

U zgradi Općine Novo Sarajevo, 15. jula ove godine, održan je sastanak posvećen komunalnoj higijeni koja nije zadovoljavajuća na području...
Read More
Potpisani Ugovori sa predstavnicima organizacija civilnog društva

Potpisani Ugovori sa predstavnicima organizacija civilnog društva

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, 15. jula ove godine,  u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo  potpisao je ugovore...
Read More
Sanacija pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo

Sanacija pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo

U toku su radovi na sanaciji sanaciji pješačkih staza i trotoara u Općini Novo Sarajevo. Sve je spremno i za...
Read More
Podrška realizaciji projekata iz oblasti sporta i kulture

Podrška realizaciji projekata iz oblasti sporta i kulture

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, direktor JP „ONSA” d.o.o. Sarajevo Mirza Ramić i v.d. direktorica Međunarodnog centra za djecu i omladinu...
Read More
Okončani radovi u ulici Ljubljanska

Okončani radovi u ulici Ljubljanska

Na osnovu predloženih prioriteta Općine Novo Sarajevo, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je okončala izvođenje radova u ulici Ljubljanska. Izvršena...
Read More
Radionica „Održiva urbana mobilnost u jednicama lokalne samouprave”

Radionica „Održiva urbana mobilnost u jednicama lokalne samouprave”

Savez općina i gradova Federacije BiH u saradnji sa GIZ Otvorenim regionalnim fondom za jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF...
Read More